New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Scen från Liv av David j

BEHAM, Hans Sebald

BEHAM, Hans Sebald2.jpg

1534 Trä. 128 x 131 cm Fundera du Louvre. Paris

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

BEHAM, Hans Sebald Scenes from the Life of David j Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära