New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Stilla - Liv med Ostronen och Bakverk

BEERT, Osias

BEERT, Osias4.jpg

1610 Olja på koppar. 46.6 x 66 cm Staatsgalerie. Stuttgart

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

BEERT, Osias Still-Life with Oysters and Pastries Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära