New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Aeneas~ Flykt från Troy

BAROCCI, Federico Fiori

BAROCCI, Federico Fiori1.jpg

1598 Olja på segelduk Galleri Borghese. Rom

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

BAROCCI, Federico Fiori Aeneas' Flight from Troy Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära