New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Stilla - Liv med Rapphönan och Järn Handsken wwed

BARBARI, Jacopo de

BARBARI, Jacopo de1.jpg

1504 Trä. 52 x 42.5 cm Förändra Pinakothek. Kommunal

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

BARBARI, Jacopo de Still-Life with Partridge and Iron Glovesv  wwed Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära