New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Antaganden om Jungfru xxx

ASAM, Egid Quirin

ASAM, Egid Quirin1.jpg

1717-25 Marmor och stickat Pilgrim - kyrka. Rohr. Bayern

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

ASAM, Egid Quirin Assumption of the Virgin xxx Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära