New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Christ Hållningen kryssen till Kalven

ANDREA DA FIRENZE

ANDREA DA FIRENZE1.jpg

1365-68 Ny Cappella Spagnuolo. Santiago Maria Roman. Florens

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

ANDREA DA FIRENZE Christ Bearing the Cross to Calvary Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära