New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Den Slitet Hatt

Thomas Sully

Thomas Sully1.jpg

1820 Museum av Böter Konst. Boston 19 1/8 x 14 5/8 i. (48.6 x 37.2 cm)

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

Thomas Sully The Torn Hat Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära