New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Docka Madison

Gilbert Charles Stuart

Gilbert Charles Stuart27.jpg

1804 Den Pennsylvania Akademi om Böter Konst. Philadelphia

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

Gilbert Charles Stuart Dolly Madison Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära