New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Besätta i en Grön Rock

Gilbert Charles Stuart

Gilbert Charles Stuart14.jpg

1785 28 1/2 x 23 1/2 Den Metropolitan Museum av Konst. New York

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

Gilbert Charles Stuart Man in a Green Coat Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära