New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Don Josef de Jaudenes y Nebot

Gilbert Charles Stuart

Gilbert Charles Stuart13.jpg

1794 50 1/4 x 39 1/2 Den Metropolitan Museum av Konst. New York

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

Gilbert Charles Stuart Don Josef de Jaudenes y Nebot Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära