New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Missa Wedgewood och Missa Sargent Skisserande

John Singer Sargent

John Singer Sargent49.jpg

1908 50.2 x 35.6 cm Den Tate Galleri. London

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

John Singer Sargent Miss Wedgewood and Miss Sargent Sketching Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära