New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Kung Georg V och Drottning Maria

Walter Sickert

Walter Sickert16.jpg

c1935 24.5 x 29.75 Privat Insamling

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

Walter Sickert King George V and Queen Mary Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära