New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Porträtt av Frun Henriot

Pierre Renoir

Pierre Renoir71.jpg

1874 65.9 x 49.8cm Nationell Galleri av Konst. Washington D.C

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

Pierre Renoir Portrait of Madame Henriot Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära