New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Inne om Äng

Pierre Renoir

Pierre Renoir62.jpg

1888/92 32 x 25 3/4 i. x (81.3 x 65.4 cm) Den Metropolitan Museum av Konst. New York

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

Pierre Renoir In the Meadow Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära