New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Madonna och Barnen med Sankt och Ängeln

Giulio Cesare Procaccini

Giulio Cesare Procaccini1.jpg

Metropolitan Museum av Konst. New York

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

Giulio Cesare Procaccini Madonna and Child with Saints and Angels Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära