New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Porträtt efter en Klädedräkt Boll

Edgar Degas

Edgar Degas74.jpg

1877-79 Konsten Institut av Chicago

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

Edgar Degas Portrait after a Costume Ball Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära