New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Christ och kvinnan med det Lämna ut av Blod

Paolo Veronese

Paolo Veronese8.jpg

1565-70 Konst Historia Museum Vienna

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

 Paolo  Veronese Christ and the Woman with the Issue of Blood Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära