New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


The Martyrdom of St.Barbara

Lucas Cranach

Lucas Cranach5.jpg

1510-15Metropolitan Museum av Konst , New York

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

Lucas  Cranach The Martyrdom of St.Barbara Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära