New Crafts International LLC Europe


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Näst


Benjamin West

Den Frånfälle av General Varg

Måleriet identifieringen: 32045

mk77 1770 Olja på segelduk 60 1/8x84 7/8in


Titta min galleri i Sverige

Benjamin West The Death of General Wolfe oil painting image

Ge mig en Pris


Näst