New Crafts International LLC Europe


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Näst


Harriet Backer

Uvdal Stave Kyrka (nn02)

Måleriet identifieringen: 23169

1909 Olja på segelduk. 45 1/8 x 53 1/8~~ RasMuseeyers Collection.Bergen Norge


Titta min galleri i Sverige

Harriet Backer Uvdal Stave Church (nn02) oil painting image

Ge mig en Pris


Näst