New Crafts International LLC Europe


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Näst


COTER, Colijn de

Den Tre Maria i Klagan Rätt Vingsjuta om Tron av Behag (mk05)

Måleriet identifieringen: 20267

Trä. 66 1/4 x 24 1/2~~( 168 x 62 cm ).Given i 1902


Titta min galleri i Sverige

COTER, Colijn de The Three Marys in Lamentation Right Wing of the Throne of Grace (mk05) oil painting image

Ge mig en Pris


Näst