New Crafts International LLC Europe


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Näst


STUBBS, George

Vilhelm Anderson med Två Sadla - häst er

Måleriet identifieringen: 09180

1793 Olja på segelduk. 102.2 x 127.9 cm Kunglig Insamling. Vinden


Titta min galleri i Sverige

STUBBS, George William Anderson with Two Saddle-horses er oil painting image

Ge mig en Pris


Näst