New Crafts International LLC Europe


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Näst


HALS, Frans

Catharina Hov med henne Sköta s

Måleriet identifieringen: 07305

1619-20 Olja på segelduk. 68 x 65 cm Staatliche Fundera. Berlin


Titta min galleri i Sverige

HALS, Frans Catharina Hooft with her Nurse s oil painting image

Ge mig en Pris


Näst