New Crafts International LLC Europe


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Näst


FOUQUET, Jean

Jungfru och Barnen Omringat vid Ängeln dfg

Måleriet identifieringen: 06699

c. 1450 Trä. 93 x 85 cm Koninklijk Museum voor Vetenskapsman Kunsten. Antwerpen


Titta min galleri i Sverige

FOUQUET, Jean Virgin and Child Surrounded by Angels dfg oil painting image

Ge mig en Pris


Näst