New Crafts International LLC Europe


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Näst


CRANACH, Lucas the Younger

Staghunt av Prinsen Johann Friedrich ( detalj ) dfhre

Måleriet identifieringen: 06305

1544 Trä. 117 x 177 cm ( full måleriet ) Kunsthistorisches Museum. Vienna


Titta min galleri i Sverige

CRANACH, Lucas the Younger Staghunt of Prince Johann Friedrich (detail) dfhre oil painting image

Ge mig en Pris


Näst