New Crafts International LLC Europe


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Näst


CRANACH, Lucas the Elder

Jaga i Heders- av Rödingen V på slottet av Torgau ghj

Måleriet identifieringen: 06302

1544 Olja på panel. 114 x 175 cm Fundera del Prado. Madrid


Titta min galleri i Sverige

CRANACH, Lucas the Elder Hunt in Honour of Charles V at the Castle of Torgau ghj oil painting image

Ge mig en Pris


Näst