New Crafts International LLC Europe


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Näst


CLEVE, Joos van

Porträtt av Eleonora. Drottning av Frankrike fdg

Måleriet identifieringen: 06106

c. 1530 Olja på trä. 35.5 x 29.5 cm Kunsthistorisches Museum. Vienna


Titta min galleri i Sverige

CLEVE, Joos van Portrait of Eleonora, Queen of France  fdg oil painting image

Ge mig en Pris


Näst