New Crafts International LLC Europe


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Näst


BASSEN, Bartholomeus van

Graven av Vilhelm den Tyst i en Inbillad Kyrka

Måleriet identifieringen: 04973

1620 Olja på segelduk. 112 x 151 cm Museum av Böter Konst. Budapest


Titta min galleri i Sverige

BASSEN, Bartholomeus van The Tomb of William the Silent in an Imaginary Church oil painting image

Ge mig en Pris


Näst