New Crafts International LLC Europe


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Näst


Cosimo Tura

Fromhet ( döden Christ Stöttat vid Två Ängeln )

Måleriet identifieringen: 03207

1475 Konst Historia Museum. Vienna


Titta min galleri i Sverige

Cosimo Tura Pieta (The Dead Christ Supported by Two Angels) oil painting image

Ge mig en Pris


Näst