Oljemålning på duk, riktig reproduktion av gamla målare.


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

  1  2  3   Nästa
Föregående Konstnär      Nästa Konstnär    


johan gustaf sandberg
   
Johan Gustaf Sandberg, född 1782, död 1854, var målare; han var professor i teckning vid Konstakademien från 1828, och direktör där 1845?C1853. Sandberg ägnade sig främst åt historiemåleri, med motiv ur nordisk mytologi och svensk historia. Hans främsta verk inom detta område är kalkmålningarna över Gustav Vasa i Uppsala domkyrka. Han målade också en mängd porträtt. Sandberg blev 1794 elev i konstakademins principskola och 1801 i antikskolan, lärde samtidigt musik och klaverspelning och tjänade pengar genom lektioner och genom arbete på kungliga teaterns dekorationsmålarverkstad. Under den följande tiden slöt han sig till den opposition mot akademin, som hade sin medelpunkt i "Sällskapet för konststudium". Tvisten med akademin lade sig snart, Sandberg valdes till ledamot 1821 och blev ordinarie professor 1828. Däremot hade han aldrig tillfälle att göra den för äldre tiders konstnärer obligatoriska studieresan till södern. Han utförde teckningarna till praktverket "Ett år i Sverige" (1827 -35) med bilderna graverade under Christian Didrik Forssells ledning och texten skriven av Anders Abraham Grafström. Under upprepade sommarvistelser på Säfstaholms slott målade Sandberg folktyper och folkdräkter. Åtskilliga porträtt utförde Sandberg för det praktfulla "Galleri af utmärkta svenska lärde, vetenskapsidkare och konstnärer", som han utgav 1835?C42 (100 porträtt, litograferade av J. Cardon).

johan gustaf sandberg king gustav vasa of sweden addressing men from dalarna in mora oil painting artist


johan gustaf sandberg king gustav vasa of sweden addressing men from dalarna in mora oil painting artist

king gustav vasa of sweden addressing men from dalarna in mora
Måleriet identifieringen::  56212
new20/johan gustaf sandberg-325995.jpg
mk247 1836,fresco ,uppsala domkyrka,sweden
Titta min galleri i Sverige


johan gustaf sandberg konstkademiens modellskola oil painting artist


johan gustaf sandberg konstkademiens modellskola oil painting artist

konstkademiens modellskola
Måleriet identifieringen::  64720
new22/johan gustaf sandberg-523478.jpg
ca 1830, olja pa duk uppsala universitets konstsamlingar se
Titta min galleri i Sverige


johan gustaf sandberg konstakademiens modellskola oil painting artist


johan gustaf sandberg konstakademiens modellskola oil painting artist

konstakademiens modellskola
Måleriet identifieringen::  64722
new22/johan gustaf sandberg-756774.jpg
ca 1830. uppsala universitets konstsamlingar se
Titta min galleri i Sverige


johan gustaf sandberg Svensk allmoge kring oil painting artist


johan gustaf sandberg Svensk allmoge kring oil painting artist

Svensk allmoge kring
Måleriet identifieringen::  68671
new23/johan gustaf sandberg-763777.jpg
1829(1829) Olja på panel 40.5 X 60 cm (15.94 X 23.62 in)
Titta min galleri i Sverige


johan gustaf sandberg King Gustav Vasa of Sweden Addressing Men from Dalarna in Mora oil painting artist


johan gustaf sandberg King Gustav Vasa of Sweden Addressing Men from Dalarna in Mora oil painting artist

King Gustav Vasa of Sweden Addressing Men from Dalarna in Mora
Måleriet identifieringen::  68672
new23/johan gustaf sandberg-844667.jpg
1836(1836) Olja på duk 48.5 X 73.5 cm (19.09 X 28.94 in)
Titta min galleri i Sverige


  1  2  3   Nästa
Föregående Konstnär      Nästa Konstnär    

konstverk index: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
konstnär index:    ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ