Oljemålning på duk, riktig reproduktion av gamla målare.


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

  1
Föregående Konstnär      Nästa Konstnär    


Ali She Nawat
   
1440-1501

Ali She Nawat Shaykh san an overwhelmed by love when he beholds the theophany upon the countenance of the Byzantine priness upon her balcony oil painting artist


Ali She Nawat Shaykh san an overwhelmed by love when he beholds the theophany upon the countenance of the Byzantine priness upon her balcony oil painting artist

Shaykh san en tynga ned vid älska när han skåda den theophany ovanför den countenance om Byzantine prinsen ovanför henne altaner
Måleriet identifieringen::  34115
new10/Ali She Nawat-566995.jpg
mk90 Illustration till Lisan - ut - Teyr.
Titta min galleri i Sverige


Ali She Nawat Prince Bahram-i-Gor,dressed in blue,listen to the tale of the Princess of the Blue Pavilion oil painting artist


Ali She Nawat Prince Bahram-i-Gor,dressed in blue,listen to the tale of the Princess of the Blue Pavilion oil painting artist

Prinsen Bahram - jag -Gor.dressed i blue.listen till berättelse om Prinsessan om Blå Pavilion
Måleriet identifieringen::  34119
new10/Ali She Nawat-476385.jpg
mk90 Illustration till Turkisk - språk anpassningen av Nizamis Sjua Lcons.
Titta min galleri i Sverige


Ali She Nawat Nizami s shade welcomes the minister Nawai oil painting artist


Ali She Nawat Nizami s shade welcomes the minister Nawai oil painting artist

Nizami s skugga välkomnande ministern Nawai
Måleriet identifieringen::  34136
new10/Ali She Nawat-454574.jpg
mk90 illustration till den Turkisk Språk bedröva jag lskender.
Titta min galleri i Sverige


Ali She Nawat Alexander defeats Darius,an allegory of Shah Tahmasp-s defeat of the Uzbeks in 1526 oil painting artist


Ali She Nawat Alexander defeats Darius,an allegory of Shah Tahmasp-s defeat of the Uzbeks in 1526 oil painting artist

Alexandria nederlagen Darius.an allegorien av Shah Tahmasp - s nederlag om Uzbeks i 1526
Måleriet identifieringen::  34178
new10/Ali She Nawat-273366.jpg
mk90
Titta min galleri i Sverige


  1
Föregående Konstnär      Nästa Konstnär    

konstverk index: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
konstnär index:    ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ