Oljemålning på duk, riktig reproduktion av gamla målare.


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

  1
Föregående Konstnär      Nästa Konstnär    


Andrea di Orcagna
   
Italian Byzantine Style Painter, ca.1320-1368

Andrea di Orcagna Madonna and Child Enthroned with Two Angels and SS.Andrew,Nicholas,john the Baptist and James oil painting artist


Andrea di Orcagna Madonna and Child Enthroned with Two Angels and SS.Andrew,Nicholas,john the Baptist and James oil painting artist

Madonna och Barnen Enthroned med Två Ängeln och SS.Andrew.Nicholas.john döparen och James
Måleriet identifieringen::  29702
new3/Andrea di Orcagna-676555.jpg
mk67 Temperamenten på panel 50x22 1/4in
Titta min galleri i Sverige


Andrea di Orcagna Tabernacle oil painting artist


Andrea di Orcagna Tabernacle oil painting artist

Tabernaklen
Måleriet identifieringen::  30399
new4/Andrea di Orcagna-359443.jpg
mk68 Marble.Glass Kyrka av Orsanmichele 1349-1359
Titta min galleri i Sverige


Andrea di Orcagna St Matthew and Four Stories from his life oil painting artist


Andrea di Orcagna St Matthew and Four Stories from his life oil painting artist

St Materia och Fyra Historia från hans liv
Måleriet identifieringen::  40151
new12/Andrea di Orcagna-824438.jpg
mk156 1367 Temperamenten på panel 291x265cm
Titta min galleri i Sverige


  1
Föregående Konstnär      Nästa Konstnär    

konstverk index: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
konstnär index:    ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ