Oljemålning på duk, riktig reproduktion av gamla målare.


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

  1
Föregående Konstnär      Nästa Konstnär    


jean Huber
   
Swiss Painter (b. 1721, Geneve, d. 1786, Bellevue) , Geneva1721-1786

jean Huber Voltaire's Morning oil painting artist


jean Huber Voltaire's Morning oil painting artist

Voltaire~s Morgon
Måleriet identifieringen::  29048
new3/jean Huber-633766.jpg
mk65 Olja på segelduk 20 1/2x17
Titta min galleri i Sverige


  1
Föregående Konstnär      Nästa Konstnär    

konstverk index: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
konstnär index:    ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ