Oljemålning på duk, riktig reproduktion av gamla målare.


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

  1
Föregående Konstnär      Nästa Konstnär    


Eugene Burnand
   
French Painter, 1850-1921

Eugene Burnand The Disciples Peter and John Running to the Sepulchre on the Morning of the Resurrection, c.1898 oil painting artist


Eugene Burnand The Disciples Peter and John Running to the Sepulchre on the Morning of the Resurrection, c.1898 oil painting artist

Den Disciplin Petrus och John Löpande till Sepulchre på det Morgon om Uppståndelsen. c.1898
Måleriet identifieringen::  20445
new5/Eugene Burnand-787323.jpg
Den Disciplin Petrus och John Löpande till Sepulchre på det Morgon om Uppståndelsen. c.1898
Titta min galleri i Sverige


Eugene Burnand The Disciples Peter and John Rushing to the Sepulcher the Morning of the Resurrection oil painting artist


Eugene Burnand The Disciples Peter and John Rushing to the Sepulcher the Morning of the Resurrection oil painting artist

Den Disciplin Petrus och John Rusa till Sepulcher morgonen om Uppståndelsen
Måleriet identifieringen::  11816
Eugene Burnand_eUt4pR.jpg
1898( Salon av 1898 ) 2~ 8 1/4~~ x 4~ 4 3/4~~( 82 x 134 cm )
Titta min galleri i Sverige


  1
Föregående Konstnär      Nästa Konstnär    

konstverk index: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
konstnär index:    ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ