Oljemålning på duk, riktig reproduktion av gamla målare.


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

  1
Föregående Konstnär      Nästa Konstnär    


Octave Penguilly - L Haridon
   
Paris 1811 - Paris 1870. French Painter.

Octave Penguilly - L Haridon Roman Villa Built on the Foothills of the Dauphinois Alps Shortly after the Conquest of the Gauls oil painting artist


Octave Penguilly - L Haridon Roman Villa Built on the Foothills of the Dauphinois Alps Shortly after the Conquest of the Gauls oil painting artist

Romersk Villa Bygget på det Foothills om Dauphinois Alperna Kort efter den Erövring om Gauls
Måleriet identifieringen::  10918
Octave Penguilly - L Haridon1.jpg
Salongen av 1870. 4~ 3 1/2 x 6~ 10 ( 131 x 208 cm ).
Titta min galleri i Sverige


Octave Penguilly - L Haridon The Shepherds,Guided come to Bethlehem oil painting artist


Octave Penguilly - L Haridon The Shepherds,Guided come to Bethlehem oil painting artist

Den Shepherds.Guided komma till Betlehem
Måleriet identifieringen::  40010
new12/Octave Penguilly - L Haridon-792462.jpg
mk155 1863 Olja på segelduk 70x120cm
Titta min galleri i Sverige


  1
Föregående Konstnär      Nästa Konstnär    

konstverk index: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
konstnär index:    ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ