Oljemålning på duk, riktig reproduktion av gamla målare.


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

  1  2  3  4  5  6  7  8   Nästa
Föregående Konstnär      Nästa Konstnär    


ROBERT, Hubert
   
French Rococo Era Painter, 1733-1808

ROBERT, Hubert Avenue in a Park SG oil painting artist


ROBERT, Hubert Avenue in a Park SG oil painting artist

Allé i en Park SG
Måleriet identifieringen::  8939
new1/ROBERT, Hubert1.jpg
1799 Olja på segelduk. 59 x 38.8 cm Fundera Kunglig des Beaux - Konst. Bryssel
Titta min galleri i Sverige


ROBERT, Hubert The Pont du Gard AF oil painting artist


ROBERT, Hubert The Pont du Gard AF oil painting artist

Den Pont du Trädgård AF
Måleriet identifieringen::  8940
new1/ROBERT, Hubert2.jpg
1787 Olja på segelduk. 242 x 242 cm Fundera du Louvre. Paris
Titta min galleri i Sverige


ROBERT, Hubert Italian Park A oil painting artist


ROBERT, Hubert Italian Park A oil painting artist

Italiensk Park En
Måleriet identifieringen::  8941
new1/ROBERT, Hubert3.jpg
Olja på trä. 46 x 37 cm Museum Calouste Gulbenkian. Lissabon
Titta min galleri i Sverige


ROBERT, Hubert Imaginary View of the Grande Galerie in the Louvre in Ruins AG oil painting artist


ROBERT, Hubert Imaginary View of the Grande Galerie in the Louvre in Ruins AG oil painting artist

Inbillad Syn om Stor Storm inne om Louvre i Förstöra AG
Måleriet identifieringen::  8942
new1/ROBERT, Hubert4.jpg
1796 Olja på segelduk. 114.5 x 146 cm Fundera du Louvre. Paris
Titta min galleri i Sverige


ROBERT, Hubert Design for the Grande Galerie in the Louvre QAF oil painting artist


ROBERT, Hubert Design for the Grande Galerie in the Louvre QAF oil painting artist

Design för den Stor Storm inne om Louvre QAF
Måleriet identifieringen::  8943
new1/ROBERT, Hubert5.jpg
1796 Olja på segelduk. 112 x 143 cm Fundera du Louvre. Paris
Titta min galleri i Sverige


  1  2  3  4  5  6  7  8   Nästa
Föregående Konstnär      Nästa Konstnär    

konstverk index: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
konstnär index:    ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ