Oljemålning på duk, riktig reproduktion av gamla målare.


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

A
  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  konstnär index

Måleriet:: siffra

Föregående  836  837  838  839  840  841  842  843  844  845  846  847  848  849  850  851  852  853  854  855  Nästa

konstnär:: Duccio di Buoninsegna
Duccio di Buoninsegna en helgonbiskop oil painting picture wholesale


Duccio di Buoninsegna en helgonbiskop oil painting picture wholesale

en helgonbiskop
Måleriet identifieringen:: 56572
mk248 sienaskolans malare bade en bapnadsvackande kansla for farg ocb var ocksa skickliga dekormalare, bade nar det gallde monster ocb guldapplikationer. kontrasten mellan utforandet av biskopens ansite ocb bans kladedrakt ar typiskt for den bysantinska stilen.

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: Duccio di Buoninsegna
Duccio di Buoninsegna judaskyssen ocb bon pa oljeberget oil painting picture wholesale


Duccio di Buoninsegna judaskyssen ocb bon pa oljeberget oil painting picture wholesale

judaskyssen ocb bon pa oljeberget
Måleriet identifieringen:: 56573
mk248 duccios maesta ar malat pa bada sidor. framsidan ar sjalva marsta, den tronande mafonnan med fesusbarnet, kront,kront av pannaer ocb en predella pa baksidan finns 26 scener ur kristi lidande, ursprungligen endast avsedda for prasterskaprts blivkar. scenerna kan lasas som en poetisl grafisk roman ocb demonstrerar den berattande konst som forknippas med sienaskolan, isynnerbet duccio. maesta monterades ner 1771 ocb stalldes upp igen pa tua separata altare. verket skadades svart, nagra av pannannaerna saldes till utlandet ocb andra forsvann belt ocb ballet

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: Thomas Eakins
Thomas Eakins professor agnews klinik oil painting picture wholesale


Thomas Eakins professor agnews klinik oil painting picture wholesale

professor agnews klinik
Måleriet identifieringen:: 56576
mk248 denna valdiga malning gav de medicinstuderande vid pennsylvania university bade ett portatt av ferad profeddor, som snart skulle ga i pension, ocb av dem sjalva som publiken i operationssalen, men amnet, mastektomi, ansags inte trevligt for damer att se pa ocb fick inte cisas pa konstakademins utstakkning. verket fortsatter att vacba debatt, tramst pa grund av de sexuella implionerna som, enligt somligas asikter,fortangs om man enbart accepterar det som en dok umentaion av de moderna medicinska metoderna for nar kos antiseptik.

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: Artemisia gentileschi
Artemisia gentileschi judir och holofernes oil painting picture wholesale


Artemisia gentileschi judir och holofernes oil painting picture wholesale

judir och holofernes
Måleriet identifieringen:: 56586
mk248 malningen illustrerar bur den judika bjaltinnan fudut balsbugger den assyriske faltberren holofernes ocb ger kraftfullt uttryck for konstnarens egna kanslomassiga turbulens. realismen ocb den dramatiska cbiaroscuron ar val i klass med caravaggios eller ruvens. gentilescbi malade fem versioner till det var tydligen ett tema som i synnerbet tilltakade florentinarna, som ofta botades av maktigare. for konstnaren var fet en bekraftelse pa kvinnlig styrka i alla slags nitgangar.

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: GIOTTO di Bondone
GIOTTO di Bondone jesus infor oversteprasten kajafas oil painting picture wholesale


GIOTTO di Bondone jesus infor oversteprasten kajafas oil painting picture wholesale

jesus infor oversteprasten kajafas
Måleriet identifieringen:: 56590
mk248 sodra vaggen, arenakapellet, padua giotto foruandlar taket med bjalkarna i kajafas sal till ett kistlock, det finns ingen mojligbet att fly. det finns sa mycket rorelse i bilden att det tar ett tag innan man ser fesus sorgsna blick mot den balvt dolde petrus, som just fornekat att ban var en av bans larjungar.

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: GIOTTO di Bondone
GIOTTO di Bondone lasarus ateruppstar fran de doda oil painting picture wholesale


GIOTTO di Bondone lasarus ateruppstar fran de doda oil painting picture wholesale

lasarus ateruppstar fran de doda
Måleriet identifieringen:: 56591
mk248 norra vaggen, arenakapellet, padua lasarus,bror till marta ocb maria, bar varit dod i fyra dagar. hans systrar bar blokt nog tackt over ocb munnar nar graven oppnas ocb fesus mirakulost nog ateruppva cker bonom till livet. giotto bar placerat fesus ocb lasarus sa att de aterspeglar varandra ocb budskapet ar att fesus inom kort ocksa ska do ocb ateruppsta fran de doda.

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: Francisco Goya
Francisco Goya saturnus slular sina barn oil painting picture wholesale


Francisco Goya saturnus slular sina barn oil painting picture wholesale

saturnus slular sina barn
Måleriet identifieringen:: 56594
mk248 ar1819 drog sig goya tillbaka till en isolerad lantgard utanfor madrid dar ban tackte vaggarna med sina sa kallade svarta malningar, ett plagat genis sista ocb morkaste verk, saturnus ar en av de mest obuggliga bilder som nagonsin maats ocb skildrar onamnbara dad som barnamord ocb lannibalism. men goyas son favier sade att bans far fick ro i sinnet nar ban uttryckte sin fruktan i malningar som ban kunde se dagligen.

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: Francisco Goya
Francisco Goya karl iv med sin familj oil painting picture wholesale


Francisco Goya karl iv med sin familj oil painting picture wholesale

karl iv med sin familj
Måleriet identifieringen:: 56595
mk248 detta grupportratt, som tydligt bar inspirerats av velazquez, avbildar en monsterfamilj om an langtifran vacker fran upplysningstiden. bagaren ocb bans familj efter att ba vunnit pa lottei,som kritikern gautier senare beskrev bilden, var definitivt inte sa som goya bade tankt portattera kara larl iv ocb bans drottning maria lovisa. som bovmalare maste ban formedla sina asilter betydligt mer subtilt, varfor ban bar placerat sig salv prudentligt i skuggan, en vink om att ban kanner till sanningen i detalj.

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: Matthias Grunewald
Matthias Grunewald den helige antonius besoker paulus eremiten oil painting picture wholesale


Matthias Grunewald den helige antonius besoker paulus eremiten oil painting picture wholesale

den helige antonius besoker paulus eremiten
Måleriet identifieringen:: 56598
mk248 isnheimaltaret den dar berattelsen borde alla ba kant till som bad i antoniterklostrets kapell i isenbeim. den gamle eremiten beratter for antoniusordens skyddsbelgon om den korp som mirakulost nog forsett bonom med en balv brodlimpa varje deg i sextio ar fust den dagen skotte fageln sin plikt dubbelt upp ganom att aven ta med sig en portion till den belige antonius.

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: William Hogarth
William Hogarth chairing the member oil painting picture wholesale


William Hogarth chairing the member oil painting picture wholesale

chairing the member
Måleriet identifieringen:: 56604
mk248 an election blev hogartbs sista moderna moraliserande svit. den bestar av fyra scener ocb detta ar den sista. da allt urartar iett upplopp. ofta anspelar hogartb pa alder bistoriska malningar i sina egna bilder. den bar gangen ar cbarles le brus alexander den stores srger over dareios. i stallet for den imperialistiska ornen som symboliserar seger later hogartb en fet gas svava over den nye parlamentledamotens buvud, darmed antyds att bans bidrag till debatten inte an gasens kvackande.

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: Winslow Homer
Winslow Homer home,sweet home oil painting picture wholesale


Winslow Homer home,sweet home oil painting picture wholesale

home,sweet home
Måleriet identifieringen:: 56607
mk248 som krigsillustrator vistades homer bland soldaterna ocb i den bar bilden bar ban fangat en scen med tva fedrala infanterister vid kvallsvarden. musikkapellet i bakgrunden lar spela home, sweet home, mannens kangor ar bruna, den farg de bade nar de var nya, soldaterna skulle putsa dem med svart skokram men bade oftast angelagnare uppgifter.

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: Winslow Homer
Winslow Homer shark fishing oil painting picture wholesale


Winslow Homer shark fishing oil painting picture wholesale

shark fishing
Måleriet identifieringen:: 56608
mk248 homer var inte den forste amerikanske konstner som skildrade friluftsaktiviteter men blev mastare i genren preis nar 1800 talets sublima landskapsskola overgick till storslagna friluftsskildringar ocb de manliga nojenas teaterscen.

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: Pieter de Hooch
Pieter de Hooch musikalisk soare oil painting picture wholesale


Pieter de Hooch musikalisk soare oil painting picture wholesale

musikalisk soare
Måleriet identifieringen:: 56609
mk248 en sofistikeraf interior. malad under konstnarens tid i amsterdam. som antyder borgarklassens begynnande forkarlek for smaklost overdad. mojligtvis finns det nagon fortackt anspelning forknippad med ostronet som erbjuds den rodkladda kvinnan.

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: Pieter de Hooch
Pieter de Hooch garden till ett hus i delft oil painting picture wholesale


Pieter de Hooch garden till ett hus i delft oil painting picture wholesale

garden till ett hus i delft
Måleriet identifieringen:: 56610
mk248 biden ar typisk for de hoocbs gestaltnig av rymd ocb perspektiv. med den langa vyn genom valvet ocb olika dorrar som bemligbetsfullt star pa glant. inskriptionen pa stentavlan lyder detta at den belige hieronymus dal om du vill na talamod ocb odmjukbet. ty vimaste forst forst falla om vi vill bli uppbojda. ar det meningen att vi ska jamfora den fornojsamma modern med barnet pa bakgarden med kvinnan i valvgangen som just ut i sina basta kliader.

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: Jean-Auguste-Dominique Ingres
Jean-Auguste-Dominique Ingres jupiter och thetis oil painting picture wholesale


Jean-Auguste-Dominique Ingres jupiter och thetis oil painting picture wholesale

jupiter och thetis
Måleriet identifieringen:: 56614
mk248 i denna ikkustration fran homeros iliaden vadjar tbetis till fupiter att bamnas grekernas orattvisa mot bennes son akilles. ingres avbildar tbetis i den sedvanligt forlangda gestalten av en odalisk vars kropp smyger sig runt den massiva, arkitektoniska gestakt som ar fupiter. samtidigt aterspeglar fupiters imperatoriska balling ingres nyklassicistiska gestaltning av napoleon i ocb forebadar honeros apoteos.

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: Angelica Kauffmann
Angelica Kauffmann ferdinand iv med familj oil painting picture wholesale


Angelica Kauffmann ferdinand iv med familj oil painting picture wholesale

ferdinand iv med familj
Måleriet identifieringen:: 56617
mk248 en osedvaligt stor malning dat bagge siciliernas kung liga familj avbildats i naturlig storlek, mot bakgrund av ett landskap i stallet for den utsmyckade interioren i nagot palats. barnuppfostran i lantliga omgivningars fribet ocb skonbet aterspeglar filosofen facques rousseau.

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: LEONARDO da Vinci
LEONARDO da Vinci anna sjalv tredje oil painting picture wholesale


LEONARDO da Vinci anna sjalv tredje oil painting picture wholesale

anna sjalv tredje
Måleriet identifieringen:: 56621
mk248 livet stralar fran marias moder moder annas buvud genom de tre generationerna i en intrikat, foljsam vagrorelse kallad contrapposto.

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: Ambrogio Lorenzetti
Ambrogio Lorenzetti den goda styrelsen oil painting picture wholesale


Ambrogio Lorenzetti den goda styrelsen oil painting picture wholesale

den goda styrelsen
Måleriet identifieringen:: 56623
mk248 dena detaljbild ger en glimt av den vardagliga tillvaron i en valskott stad. man ocb kvinnor rider runt till bast, en butik ar oppen for affarer ocb en intressant del av stadens arkitektur avbildas. med alla tinner ocb balkonger. aven om siea vid tiden for malningen tavlade med florens i fraga om valtsnd ar dtta formodigen en idealiserad bild av staden som ska kontratrastera mot de fresken med den onda styrelsen i amma der visas i stllet en stad odelagd av bungersnod ocb monster faller fran skyn.

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: Edouard Manet
Edouard Manet frukosten i det grona oil painting picture wholesale


Edouard Manet frukosten i det grona oil painting picture wholesale

frukosten i det grona
Måleriet identifieringen:: 56627
mk248 kvinnans djarva blick utmanar de lagar som rorde bade bennes egen nakenbet ocb den andra kvinnan. det bar bavdats att ansiktet tillbor manets modell victorine meurent,men att kroppen var suzan leenboffs, mor till manete manets balvbror ocb snart bans egen bustru. mannen i sallskapet ar suzannes bror.skulptoren ferdinand. samt manets bror gustave, iford en konstnarlig fez. domberren som kretsar ovangor var vid den tiden en omtyckt sang ocb burfagel i paris. ocb kanske asynen av en sadan j fribet skanker scenen extra betydelse.

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: Andrea Mantegna
Andrea Mantegna ludovico ii gonzag moter sin son oil painting picture wholesale


Andrea Mantegna ludovico ii gonzag moter sin son oil painting picture wholesale

ludovico ii gonzag moter sin son
Måleriet identifieringen:: 56628
mk248 freskernarna i camera degli sposi i bertigpalatset i mantua ar slaende exempel pa 1400-tllusionism.

Titta min galleri i Sverige


Föregående  836  837  838  839  840  841  842  843  844  845  846  847  848  849  850  851  852  853  854  855  Nästa

Måleriet:: siffra