Oljemålning på duk, riktig reproduktion av gamla målare.


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

A
  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  konstnär index

Måleriet:: siffra

Föregående  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  Nästa

konstnär:: REMBRANDT Harmenszoon van Rijn
REMBRANDT Harmenszoon van Rijn The Dismissal of Hagar and Ishmael (mk33) oil painting picture wholesale


REMBRANDT Harmenszoon van Rijn The Dismissal of Hagar and Ishmael (mk33) oil painting picture wholesale

Avskedanden av Hagar och Ishmael (mk33)
Måleriet identifieringen:: 24700

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: Willem Drost
Willem Drost Ruth declares her Loyalty to Naomi (mk33) oil painting picture wholesale


Willem Drost Ruth declares her Loyalty to Naomi (mk33) oil painting picture wholesale

Skoningslös förklarar henne Lojalitet till Naomi (mk33)
Måleriet identifieringen:: 24701
Segelduk 87x71cm Oxford.Ashmolean Museum

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: Willem Drost
Willem Drost The Vision of Daniel (mk33) oil painting picture wholesale


Willem Drost The Vision of Daniel (mk33) oil painting picture wholesale

Synen av Dansk (mk33)
Måleriet identifieringen:: 24702
segelduk 98.5x119cm Berlin

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: Jean Baptiste Simeon Chardin
Jean Baptiste Simeon Chardin Saying Grace (mk35) oil painting picture wholesale


Jean Baptiste Simeon Chardin Saying Grace (mk35) oil painting picture wholesale

Ordstav Behag (mk35)
Måleriet identifieringen:: 24745
Le benediktinen Olja på segelduk 49.5 x 39.5 cm Fundera du Louvre.Paris

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: Diego Velazquez
Diego Velazquez Christ in the House of Martha and Mary (mk35) oil painting picture wholesale


Diego Velazquez Christ in the House of Martha and Mary (mk35) oil painting picture wholesale

Christ inne om Hus av Martini och Maria (mk35)
Måleriet identifieringen:: 24824
1680 Olja på segelduk 60 x 35 cm Nationell Galleri London

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: RUBENS, Pieter Pauwel
RUBENS, Pieter Pauwel Descent from the Cross oil painting picture wholesale


RUBENS, Pieter Pauwel Descent from the Cross oil painting picture wholesale

Nedgången från Korsa
Måleriet identifieringen:: 29664
1616-17 Olja på segelduk. 425 x 295 cm

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: Sandro Botticelli
Sandro Botticelli Lorenzo Ghiberti,Sacrifice of Isaac (mk36) oil painting picture wholesale


Sandro Botticelli Lorenzo Ghiberti,Sacrifice of Isaac (mk36) oil painting picture wholesale

Lorenzo Ghiberti.Sacrifice av Isaac (mk36)
Måleriet identifieringen:: 24961
1402 fomella för konkurrensen för den Nordlig Dörr den Florentine Baptisery.Florentine Fundera Nazionale del Pråm

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: Sandro Botticelli
Sandro Botticelli Filippo Lippi.Madonna with Child and Angels or Uffizi Madonna (mk36) oil painting picture wholesale


Sandro Botticelli Filippo Lippi.Madonna with Child and Angels or Uffizi Madonna (mk36) oil painting picture wholesale

Arkiverande Lippi.Madonna med Barnen och Ängeln eller Uffizi Madonna (mk36)
Måleriet identifieringen:: 24962
1464-1465 Florence.Galleria degli Uffizi

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: Sandro Botticelli
Sandro Botticelli modonna with Child and an Angel (mk36) oil painting picture wholesale


Sandro Botticelli modonna with Child and an Angel (mk36) oil painting picture wholesale

modonna med Barnen och en Ängel (mk36)
Måleriet identifieringen:: 24963
c.1465 Florence.Museo dello Tal degli lnnocenti

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: Sandro Botticelli
Sandro Botticelli Madonna of the Rose Garden or Madonna and Child with St john the Baptist (mk36) oil painting picture wholesale


Sandro Botticelli Madonna of the Rose Garden or Madonna and Child with St john the Baptist (mk36) oil painting picture wholesale

Madonna om Ros Trädgård eller Madonna och Barnen med St john döparen (mk36)
Måleriet identifieringen:: 24964
c.1468 detaljerna..paris.Musee du Louvre

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: Sandro Botticelli
Sandro Botticelli Madonna and Child in Glory with Cherubim (mk36) oil painting picture wholesale


Sandro Botticelli Madonna and Child in Glory with Cherubim (mk36) oil painting picture wholesale

Madonna och Barnen i Ära med Basunängeln (mk36)
Måleriet identifieringen:: 24965
1469-1470 Florence.Galleria degli Uffizi

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: Sandro Botticelli
Sandro Botticelli filippo lippi,Adoration of the Magi (mk36) oil painting picture wholesale


Sandro Botticelli filippo lippi,Adoration of the Magi (mk36) oil painting picture wholesale

arkiverande lippi.Adoration om Magi (mk36)
Måleriet identifieringen:: 24966
c.1445 Washington.National Galleri av Konst

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: Sandro Botticelli
Sandro Botticelli Madonna and Child with St John and two Saints (mk36) oil painting picture wholesale


Sandro Botticelli Madonna and Child with St John and two Saints (mk36) oil painting picture wholesale

Madonna och Barnen med St John och två Sankt (mk36)
Måleriet identifieringen:: 24967
1468-1469 Florence.Galleria dell~Accademia

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: Sandro Botticelli
Sandro Botticelli Modonna and Child (mk36) oil painting picture wholesale


Sandro Botticelli Modonna and Child (mk36) oil painting picture wholesale

Modonna och Barnen (mk36)
Måleriet identifieringen:: 24968
c.1470 Florence.Galleria degli Uffizi

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: Sandro Botticelli
Sandro Botticelli Madonna and Child with two Angels (mk36) oil painting picture wholesale


Sandro Botticelli Madonna and Child with two Angels (mk36) oil painting picture wholesale

Madonna och Barnen med två Ängeln (mk36)
Måleriet identifieringen:: 24969
1468-1469 Nazionale.Galleria Nazionale di Capodimonte

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: Sandro Botticelli
Sandro Botticelli Madonna of the Rose Garden or Madonna and Child with St john the Baptist (mk36) oil painting picture wholesale


Sandro Botticelli Madonna of the Rose Garden or Madonna and Child with St john the Baptist (mk36) oil painting picture wholesale

Madonna om Ros Trädgård eller Madonna och Barnen med St john döparen (mk36)
Måleriet identifieringen:: 24970
1468 Paris.Musee du Louvre

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: Sandro Botticelli
Sandro Botticelli Discovery of the Body of Holofernes (mk36) oil painting picture wholesale


Sandro Botticelli Discovery of the Body of Holofernes (mk36) oil painting picture wholesale

Upptäckten om Kropp av Holofernes (mk36)
Måleriet identifieringen:: 24977
c.1472 Florence.Galleria degli Uffizi

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: Sandro Botticelli
Sandro Botticelli Return of Judith to Betulia (mk36) oil painting picture wholesale


Sandro Botticelli Return of Judith to Betulia (mk36) oil painting picture wholesale

Återvända av Judit till Betulia (mk36)
Måleriet identifieringen:: 24978
c.1472 Florence.Galleria degli Uffizi

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: Sandro Botticelli
Sandro Botticelli Discovery of the Body of Holofernes (mk36) oil painting picture wholesale


Sandro Botticelli Discovery of the Body of Holofernes (mk36) oil painting picture wholesale

Upptäckten om Kropp av Holofernes (mk36)
Måleriet identifieringen:: 24981
c.1472 Florence.Galleria degli Uffizi.

Titta min galleri i Sverige


konstnär:: Sandro Botticelli
Sandro Botticelli Adoration of the Magi (mk36) oil painting picture wholesale


Sandro Botticelli Adoration of the Magi (mk36) oil painting picture wholesale

Tillbedjan om Magi (mk36)
Måleriet identifieringen:: 24984
1472-1474 London.National Galleri

Titta min galleri i Sverige


Föregående  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  Nästa

Måleriet:: siffra