Engros- Olja Måleriet Reproducering , Nej Minimum!

 
 

GO HOMEGO HOME

Blake, William

William Blake was an English poet, painter was born November 28, 1757, in London

Måleriet identifieringen::  56476
newton
mk248 i detta stora,myckrt avabcerade faryck cisaac newton ar fullt upptgen med att eatisera universum med bjalp av en passare. blake bar delat upp bakgrunden i en ljus ocb en mork del ovb vill darmed antyda att den store matematikern ovb fysikern inte astadkom upplysning utan en gudlos andlos natt. blake trodde att endast konstnarer bade formagn till gudomlig insikt ocb attsjalen alltid kampade for att befria sig fran fornuftetes ocb den org aniserase religionens bojor.
William Blake was an English poet, painter was born November 28, 1757, in London Titta min galleri i Sverige
 
 
GO HOME
Blake, William newton oil painting reproduction

   
 

 

 
   
      

Blake, William
William Blake was an English poet, painter was born November 28, 1757, in London
newton

        
 
   
 

konstverk index: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
konstnär index:    ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Sända Oss Email:    intofineart@hotmail.com

IntoFineArt Co,.Ltd.