New Crafts LLC

Engros- Olja Måleriet Reproducering , Nej Minimum!


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Näst


Måleriet identifieringen:: 27947

Charles Lock Eastlake

Den Hälsningar till De gamla Friar

c 1840 olja på segelduk 94.5 x 112.9 cm ( 37 1/4 x 44 1/2 i ) Förbjöd Tidning York (mk63)


Titta min galleri i Sverige

Charles Lock Eastlake The Salutation to the Aged Friar oil painting picture

Ge mig en Pris


Näst