New Crafts LLC

Engros- Olja Måleriet Reproducering , Nej Minimum!


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Näst


Måleriet identifieringen:: 11507

Jean Beraud

Den Magdalen på husen om Pharisees

1891( Salon av 1891) 3~ 5~~ x 4~ 3 1/2~~( 104 x 131 cm )Gift av Mr.and Mrs.Robert Walker.1982


Titta min galleri i Sverige

Jean Beraud The Magdalen at the House of the Pharisees oil painting picture

Ge mig en Pris


Näst