Meunier, Constantin

Belgian Painter and Sculptor, 1831-1905
GO HOME
GO HOME
GO HOME

  1
  Föregående Konstnär       Nästa Konstnär     

 

Meunier, Constantin In the Black Country oil painting


Inne om Svart Land
Måleriet identifieringen::  19415
Titta min galleri i Sverige
Inne om Svart Land
1893 Olja på segelduk Fundera du Orsay. Paris.
1893 Oil_on_canvas Mus??e_du_Orsay,_Paris.
   
   
     

Meunier, Constantin Child Crowned with Laurels oil painting


Child Crowned with Laurels
Måleriet identifieringen::  84136
Titta min galleri i Sverige
Child Crowned with Laurels
Medium Oil on canvas cyf
Medium_Oil_on_canvas _cyf
   
   
     

Meunier, Constantin Fishermans Daughter at Nieuwpoort oil painting


Fishermans Daughter at Nieuwpoort
Måleriet identifieringen::  84773
Titta min galleri i Sverige
Fishermans Daughter at Nieuwpoort
Medium Oil on canvas cyf
Medium_Oil_on_canvas _cyf
   
   
     

Meunier, Constantin Hiercheuse oil painting


Hiercheuse
Måleriet identifieringen::  84775
Titta min galleri i Sverige
Hiercheuse
Oil on canvas cyf
Oil_on_canvas _cyf
   
   
     

  1
Föregående Konstnär       Nästa Konstnär     

     Meunier, Constantin
     Belgian Painter and Sculptor, 1831-1905

konstverk index: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
konstnär index:    ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Email:    intofineart@hotmail.com

IntoFineArt Co,.Ltd.