Joachim Beuckelaer

1535-1574 Flemish Joachim Beuckelaer Galleries
GO HOME
GO HOME
GO HOME

  1  2  3  4  5  6   Nästa
  Föregående Konstnär       Nästa Konstnär     

 

Joachim Beuckelaer Market Woman with Fruits, Vegetables and Poultry oil painting


Marknadsföra Kvinna med Frukt , Grönsaken och Fjäder
Måleriet identifieringen::  70
Titta min galleri i Sverige
Marknadsföra Kvinna med Frukt , Grönsaken och Fjäder
1564Staatliche Kunstsammlungen , Bin
1564__Staatliche_Kunstsammlungen,_Kassel
   
   
     

Joachim Beuckelaer Market Woman with Fruit,Vegetables and Poultry (mk14) oil painting


Marknadsföra Kvinna med Fruit.Vegetables och Fjäder (mk14)
Måleriet identifieringen::  21967
Titta min galleri i Sverige
Marknadsföra Kvinna med Fruit.Vegetables och Fjäder (mk14)
1564 Olja på oakwood.118 x 170.5 cm Schlo Wilhelmshohe.Staatliche Kunstsammlungen.Kassel
1564 Oil_on_oakwood,118_x_170.5_cm Schlo_Wilhelmshohe,Staatliche_Kunstsammlungen,Kassel
   
   
     

Joachim Beuckelaer Slaughtered Pig (mk14) oil painting


Slakta Gris (mk14)
Måleriet identifieringen::  21977
Titta min galleri i Sverige
Slakta Gris (mk14)
1563 Olja på oakwood.114 x 83 cm Mur - Richartz -Museum.Cologne
1563 Oil_on_oakwood,114_x_83_cm Wallraf-Richartz-Museum,Cologne
   
   
     

Joachim Beuckelaer Pilate Shows Jesus to the People oil painting


Pilate Visar Jesus till Folk
Måleriet identifieringen::  28970
Titta min galleri i Sverige
Pilate Visar Jesus till Folk
mk65 Olja på panel 43 5/16x55 1/8in Uffizi.
mk65 Oil_on_panel 43_5/16x55_1/8in Uffizi.
   
   
     

Joachim Beuckelaer A Village Celebration oil painting


EN By Firande
Måleriet identifieringen::  29357
Titta min galleri i Sverige
EN By Firande
mk65 1563 Olja på segelduk flyttat från panel 44x64
mk65 1563 Oil_on_canvas transferred_from_panel 44x64"
   
   
     

  1  2  3  4  5  6   Nästa
Föregående Konstnär       Nästa Konstnär     

     Joachim Beuckelaer
     1535-1574 Flemish Joachim Beuckelaer Galleries

konstverk index: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
konstnär index:    ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Email:    intofineart@hotmail.com

IntoFineArt Co,.Ltd.