Albert Joseph Moore,ARWS

181-1893
GO HOME
GO HOME
GO HOME

  1
  Föregående Konstnär       Nästa Konstnär     

 

Albert Joseph Moore,ARWS Study of an Ash Trunk (mk46) oil painting


Studera av en Aska Trädstam (mk46)
Måleriet identifieringen::  25996
Titta min galleri i Sverige
Studera av en Aska Trädstam (mk46)
1857 Vattenfärgen och bodycolour heightened med tandkött arabisk. 30.3x22.9c. Oxford.Ashmolean Museum
1857 Watercolour_and_bodycolour heightened_with_gum_arabic. 30.3x22.9c, Oxford,Ashmolean_Museum
   
   
     

Albert Joseph Moore,ARWS Myrtle (mk46) oil painting


Myrtle (mk46)
Måleriet identifieringen::  26039
Titta min galleri i Sverige
Myrtle (mk46)
1886 vattenfärgen 28.8X16.5CM
1886 wATERCOLOUR 28.8X16.5CM
   
   
     

  1
Föregående Konstnär       Nästa Konstnär     

     Albert Joseph Moore,ARWS
     181-1893

konstverk index: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
konstnär index:    ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Email:    intofineart@hotmail.com

IntoFineArt Co,.Ltd.