Adam Colonia

Rotterdam1634-1685 London
GO HOME
GO HOME
GO HOME

  1
  Föregående Konstnär       Nästa Konstnär     

 

Adam Colonia Landscape with troopers and soldiers beneath a rocky arch oil painting


Landskap med skara och soldat nedan en ostadig valvbåge
Måleriet identifieringen::  27355
Titta min galleri i Sverige
Landskap med skara och soldat nedan en ostadig valvbåge
mk56 olja på segelduk
mk56 oil_on_canvas
   
   
     

  1
Föregående Konstnär       Nästa Konstnär     

     Adam Colonia
     Rotterdam1634-1685 London

konstverk index: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
konstnär index:    ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Email:    intofineart@hotmail.com

IntoFineArt Co,.Ltd.