Oljemålning på duk, riktig reproduktion av gamla målare.


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N-O  P-Q  R  S  T-U  V  W-Z    konstnär index

Nästa Måleriet     

Sir Joshua Reynolds

      British 1723-1792 Sir Joshua Reynolds Locations

Sir Joshua Reynolds Garrick Between Tragedy and Comedy Sweden oil painting artist


Garrick Emellan Tragedi och Komedien
Sir Joshua Reynolds14.jpg
Måleriet identifieringen::  3554
  1761

höjd     bredd


  Inch/CM

X

  

REYNOLDS, Sir Joshua

      English Rococo Era Painter, 1723-1792

REYNOLDS, Sir Joshua Garrick Between tragedy and comedy Sweden oil painting artist


Garrick Emellan tragedi och komedien
new10/REYNOLDS, Sir Joshua-233775.jpg
Måleriet identifieringen::  34740
  mk96 1761-1762 148x183cm

höjd     bredd


  Inch/CM

X

  

Nästa Måleriet