Dimitri Levitzky
    Ukrain portrait painter , 1735-1822
Nära