New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Den Frestelsen av christ på themountain

Duccio di Buoninsegna

new4/Duccio di Buoninsegna-432268.jpg

mk76 Malt emellan 1308and 1311 Temperamenten på panel 17x18in

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

Duccio di Buoninsegna The temptation of christ on themountain Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära