New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Jungfru och Barnen (nn03)

Jean Fouquet

new8/Jean Fouquet-876796.jpg

1450 Temperamenten på panel 95.3 x 86.4 cm 37 1/2 34 i Koninklijk Museum Voor Vetenskapsman Kunsten.Antwerp

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

Jean Fouquet Virgin and Child (nn03) Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära