New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Tillbedjan om Barnen (mk08)

Stefan Lochner

new6/Stefan Lochner-223936.jpg

1445 Blandad median på trä. 37.5x23.6cm Kommunal Bayerische Staatsgemalde Pinakothek

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

Stefan Lochner Adoration of the Child (mk08) Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära